BMKs historikk

Brønnøysund Musikkorps ble først startet på høsten i året 1894. Brønnøysund Skolemusikkorps og Brønnøysund Musikkorps har altså begge sitt utspring fra den aller første "Gammelmusikken". Når skolekorpset velger å markere sin fødselsdato til 18.6.1929, finner vi det helt naturlig, idet det da er første gang at et rent guttekorps blir startet. BMK er jo i dag et "voksenkorps" - med en aldersgrense nedad på 16 år.
Kilde: "Brønnøysund Musikkorps 75 år 22. november 1969"

Dette bildet er fra 1979:

BMK 1979

Musikk før 1894

Garver-Henrik

Gamle Brønnø

Ny impuls

Ny giv

Gode år

Guttemusikken overtar

Gammelmusikkens endelikt

Guttemusikken i medvind

Stolte hovedsponsorer av BMK:

Logo til Torghatten
Logo til Brønnøysund Elkonor